Mengapa Orang Sunda Sulit Melafalkan Huruf "F"?


Tulisan ini hasil diskusi dimilis sebelah, sengaja direpublish khususon untuk orang sunda. sebagai alat untuk membela diri dari hinaan orang lain!!!
Saya sering iseng bertanya, kenapa orang sunda kesulitan melafalkan huruf "F"? Kesulitan ini tidak hanya di temukan pada masyarakat awam, tapi juga pada masyarakat yang yang tergolong berpendidikan cukup tinggi. Saya pernah menemukan beberapa diktat kuliah Perguruan Tinggi Negeri ternama di Bandung, yang disusun oleh dosen asli Sunda, yang banyak memuat kekeliruan penulisan antara "F" dan "P". Sampai ada satu anekdot. Orang-orang Sunda suka membela diri dengan mengatakan, " Siapa bilang orang sunda tidak bisa bilang "F", itu teh Pitnah!, Pitnah!".


Memang huruf "F" bukan huruf dan lafal asli daerah Sunda. Huruf "F" berasal dari kosa kata bahasa Arab dan Eropa. Yang menarik adalah suku Jawa sebagai tetangga terdekat suku sunda tidak memiliki kesulitan yang berarti dalam melafalkan huruf "F", kecuali untuk beberapa masyarakat generasi sepuh di pedalaman Jawa. Padahal Jawa dan Sunda memiliki sejarah yang hampir sama dalam hal interaksi dengan bangsa asing yang telah membawa huruf "F" dalam budaya lisan dan literatur mereka

sejarah Sunda dan Jawa, huruf "F" pertama kali dibawa dan diperkenalkan oleh pedagang bangsa Arab, Persia dan Gujarat yang sekaligus juga menyebarkan agama Islam di Jawa pada abad ke-13. Bangsa Arab memiliki lafal "F" dari huruf asli "Fa' yang banyak digunakan dalam kosa kata mereka yang tersebar baik dalam bidang perdagangan maupun dalam bidang keagamaan.


Menurut sejarah, Islam lebih dulu memasuki suku Jawa disbanding suku Sunda. Tingkat penyebaran awal juga lebih luas dengan berdirinya kerajaan Demak yang disokong oleh Wali Sanga-nya.Berdasarkan sumber sejarah tertulis, Carita Parahyangan, Islam dibawa ke Tatar Sunda oleh Bratalegawa, atau Haji Purwa, seorang saudagar dan pelayar besar yang juga merupakan anak Sang Bunisora -penguasa kerajaan Galuh. Ia menikah dengan seorang muslimah Gujarat, kemudian masuk Islam dan kembali ke Galuh pada tahun 1337 Masehi serta menyebarkan Islam di Cirebon (Caruban) Girang. Namun proses islamisasi Tatar Sunda secara massal baru pada abad ke -16, dengan adanya peran Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dengan kedudukannya sebagai salah satu Wali Sanga, beliau mendapat dukungan dari Kerajaan Demak secara penuh. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam ke Tatar Sunda lainnya, seperti Majalengka, Kuningan, Galuh (Kawali-Ciamis) , Sunda Kelapa dan Banten.


Untuk kasus di Jawa, modus penyebaran islam yang bergerak dari pesisir ke pedalaman membuat kita mudah memahami mengapa di daerah pedalaman, masih terdapat masyarakat, khususnya generasi sepuh, yang kesulitan melafalkan "F", misalnya ketika mengucapkan kata "film" (bahasa inggris) menjadi "pilem". Tapi secara general, hampir seluruh suku Jawa tidak kesulitan dalam melafalkan huruf "F".


Sedangkan di Tatar Sunda, kesulitan pelafalan "F" hampir menyeluruh dari pesisir pantai utara sampai pesisir pantai selatan, dari generasi tua sampai generasi sekarang. Kenapa? Saya mencoba menganalisisnya dan membuat teori untuk menjawabnya.


Huruf "F" lebih banyak tersebar ke masyarakat Jawa dan Sunda melalui bidang dakwah. Sebab bidang perdagangan hanya menyentuh beberapa gelintir masyarakat di daerah pesisir. Bedanya adalah mekanisme internalisasi Islam berikut budaya lisan dan tulisan yang melekat padanya. Huruf "F" lebih mudah diserap oleh masyarakat Jawa akibat internalisasi Islam beserta budaya ikutannya (termasuk huruf "F") yang dilakukan melalui metode yang mudah diterima dan dipraktikan.

Beberapa anggota Wali Sanga di Jawa banyak menggunakan media seni dan budaya. Yang paling fenomenal adalah peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan wayang purwa atau wayang kullit yang bercorak islam. Beberapa sunan lainnya juga dikenal sebagai ahli gubah tembang Jawa. Sunan Bonang (R. Makhdum Ibrahim) yang dianggap sebagai pencipta gending bermuatan islam. Sunan Drajat (R. Syarifudin) yang terkenal sebagai penggubah tembang Pangkur. Sunan Kudus (Ja'far Shadiq) yang terkenal dengan gubahan gending Maskumambang dan Mijil. Sunan Muria (R. Umar Said) yang menciptakan tembang dakwah Sinom dan Kinanti. Melalui media seni dan budaya inilah, Islam dan budaya ikutannya menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat pada

Waktu itu, masyarakat agraris dengan komunikasi "getok tular". Dengan media seni, akulturasi kebudayaan, termasuk penggunaan dan pelafalan huruf "F" menjadi lebih mudah. Sebab ia tidak hanya digunakan saja dalam ranah ritual di masjid-masjid saja, tetapi budaya ikutannya telah memasuki ranah setiap sendi kehidupan masyarakat, melalui tembang-tembang yang dinyanyikan, melalui pertunjukan- pertunjukan seni yang mereka nikmati.

Memang dakwah di Sunda juga menggunakan media seni dan budaya juga, seperti wayang golek, dangding, guguritan, tradisi upacara (sawer orok, tingkeban, dll) akan tetapi penggunaan media ini tidak seintens seperti di tanah Jawa. Penggunaan media ini baru berkembang pasca Sunan Gunung Jati.

Mungkin ini bisa dipahami dari latar belakang Syarif Hidayatullah. Latar belakang personal beliau tidak bisa dilepaskan dari corak Islam di Tatar Sunda sebab perannya yang sangat sentral dalam penyebaran Islam di Tatar Sunda. Dalam usia 20 tahun, Beliau telah memiliki tingkat kefakihan yang mumpuni, hasil selama belajar Islam di Mekah, Madinah, sampai ke Baghdad. Sebelum berlayar ke Jawa, beliau pernah singgah di Pasai dan tinggal bersama Maulana Ishak. Latar belakang tersebut menyebabkan dakwah Sunan Gunung lebih "to the point".

Sunan Gunung Jati juga memiliki keunikan pendekatan dakwah melalui bidang pengobatan. Naskah-naskah kuno Cirebon hamper seluruhnya memberikan informasi tentang peran Sunan Gunung jati sebagai seorang tabib.

Pendekatan dakwah "to the point" membuat sedikit batas akulturasi kebudayaan Islam dengan budaya asli Sunda, khususnya penyerapan huruf "F" dalam budaya lisan Sunda. Huruf "F" hanya hidup di ranah agama, di lingkungan masjid. Akan tetapi huruf "F" tidak hidup dalam bidang kehidupan sehari-hari lainnya.

Analisis masalah kesulitan pelafalan huruf "F" oleh suku Sunda di atas baru dilihat dari sisi kemungkinan mekanisme akulturasi kebudayaan yang dominan. Sangat mungkin bahwa penyebab utamanya bukan karena itu. Misalnya pengaruh anatomi mulut masyarakat sunda dahulu. Atau pengaruh prestise trend pelafalan para elit Tatar Sunda waktu itu, seperti tren pengucapan "kan" menjadi "ken" pada masa orde baru. Semoga ahli bahasa Sunda, sejarah dan anthropolog ada yang berminat meneliti masalah ini.

Referensi:
1. Bisri, Cik Hasan, Yeti Heryati, Eva Rufaidah (ed.). Pergumulan Islam dengan Kebudayaan Lokal di Tatar Sunda.Bandung: Kaki Langit, 2005
2. Solihin, M. Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa,2005
Previous
Next Post »

3 comments

Click here for comments
Tuesday, October 21, 2008 ×

wahhh ulasannya lengkap..kap..kapp lhoo bengz...

kayaknya juga cc harusnya nyari kenapa kebanyakan orang Makassar untuk nyebutin kata yg akhiran N selalu dibaca 'ng'.

Balas
avatar
admin
Tuesday, October 21, 2008 ×

yupz.. lebih afdhol kalo kita care sama budaya dan segala sesuatu yang bersangkutan sama budaya kita masing2... berburu ilmu kebudayaan demi kelestarian budaya indonesia..

-alah retorik buanget.. hehe

Balas
avatar
admin
Anonymous
Monday, July 18, 2016 ×

karena orang sunda lebih suka membela voc

Balas
avatar
admin
Post a Comment
Thanks for your comment